1. خانه
  2. کارفرمایان

انتخاب هدفمند و مطمئن برای موقعیت های شغلی

امتیاز کارجو به شما

بازخورد کارجویانی که از طریق سایت بهاتی برای شرکت شما رزومه ارسال کرده اند یا در مصاحبه شرکت کرده و پذیرفته یا رد شده اند، از طریق فرم نظرسنجی جمع آوری شده است.
اطمینان داریم که همه نظرات الزاما درست و واقعی نیستند ولی شما به عنوان مدیر یک سازمان می دانید که ارزیابی و کنترل فرایندها موجب بهبود آنهاست.امتیاز شما از همکاری با سایت بهاتی نیز در زمینه شاخص های مدت همکاری ، تعداد آگهی سفارش داده شده و سایر خدمات استفاده شده محاسبه شده است. برآیند این امتیازات در تعیین و انتخاب شرکت های ممتاز تاثیر دارد که در صفحه اصلی بهاتی نمایش داده می شوند
امیدواریم این نتایج برایتان اثربخش باشد.
مشاهده نتایج نظر سنجی

6

تعداد رزومه های دریافت شده

18

تعداد آگهی های منتشر شده

12

تعداد مشتریان سازمانی

آیا می خواهید داستان موفقیت خود را به اشتراک بگذارید؟

اینجا را کلیک کنید