کوچینگ گروهی


دوره های کوچینگ که به صورت حضوری و آنلاین (هر دوره 12ساعت) برگزار خواهد شد، شامل عناوین زیر است:

به منظور دریافت اطلاعات هر کارگاه، لطفا روی عنوان کارگاه درخواستی کلیک کنید.

در صورتی که حداقل با پنج نفر از دوستان خود ثبت نام نمایید، از تخفیف 20% برخوردار خواهید شد.