کوچینگ گروهی


دوره های کوچینگ گروهی که به صورت حضوری و آنلاین به مدت 12ساعت برگزار خواهد شد، شامل دوره های زیر است:

دوره خودشناسی

دوره ارتباطات

دوره مهارت های پایه

به منظور ثبت نام در هر دوره، لطفا روی هر یک از عناوین کارگاه درخواستی زیر کلیک کنید و ثبت نام خود را انجام دهید.

پس از تکمیل ظرفیت برای حضور در کارگاه با شما تماس گرفته خواهد شد.

در صورتی که حداقل با پنج نفر از دوستان خود ثبت نام نمایید، از تخفیف 20% برخوردار خواهید شد.