کوچینگ سازمانی


بهاتی برای سازمان شما دو مسیر و راهکار سازمانی را پیشنهاد می دهد:

الف) در صورتی که از مشکل سازمانی خود، آگاهی داشته باشید و می خواهید مسیر شغلی (career)، مهارت های مدیریتی و رهبری و ... کارکنان خود را بهبود دهید می توانید دوره های زیر را انتخاب کنید.

system coaching

leadership coaching

career coaching

ب) در صورتی که از مشکل سازمانی خود آگاهی نداشته باشید ما ابتدا سازمان شما را عارضه یابی کرده و سپس دوره های آموزشی متناسب با نیاز شما را طراحی و اجرا خواهیم کرد.

برای درخواست برگزاری دوره های کوچینگ سازمانی، لطفا فرم زیر را تکمیل و برای ما ارسال کنید.

ما حداکثر طی دو روز کاری با شما تماس خواهیم گرفت.


  • {{value}}
نام شرکت را بنویسید. نام شرکت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
موضوع فعالیت را بنویسید. موضوع فعالیت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تعداد پرسنل را بنویسید. تعداد پرسنل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شهر محل فعالیت را بنویسید. شهر محل فعالیت را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی نماینده را بنویسید. نام و نام خانوادگی نماینده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شرح درخواست را بنویسید. شرح درخواست را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. شرح درخواست را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...