CSR

گروه بهاتی در سال 1402 در قالب یک پروژه مسئولیت اجتماعی که با سرمایه گذاری مستقیم جناب آقای روزبه پیروز، مدیر عامل گروه مالی فیروزه در حال انجام است، به تعدادی از افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی با استفاده از متد Supported Employment، مهارت های نرم و کوچینگ شغلی و همچنین آفیس (ورد و  اکسل) را به منظور ایجاد توانمندی های لازم برای کار کردن در سازمانها آموزش داده است و در حال حاضر به دنبال اشتغال این افراد در شرکتهای مرتبط می باشد و از کلیه کسب و کارها درخواست مشارکت در این پروژه عام المنفعه را دارد.