قیمت خدمات


لیست قیمت خدمات بهاتی


عنوانواحد
قیمت (تومان)
توضیحات
طراحی پلن تیم بیلدینگ
طرح
8 میلیون
قیمت برای 1 تا 10 نفر است.
به ازای هر نفر بعدی مبلغ  دویست هزار تومان اضافه می شود

اجرای تیم بیلدینگ برای مدیران
نفر ساعت
600 هزار
قیمت برای 1 تا 10 نفر است.
به ازای هر 10 نفر بعدی 15% تخفیف اعمال می شود.

اجرای تیم بیلدینگ برای کارشناسان
نفر ساعت
400 هزار
قیمت برای 1 تا 10 نفر است.
به ازای هر 10 نفر بعدی 15% تخفیف اعمال می شود.

کوچینگ سازمانی مدیران
نفر ساعت
500 هزار
قیمت برای 1 تا 10 نفر است.
به ازای هر 10 نفر بعدی 15% تخفیف اعمال می شود.

کوچینگ سازمانی کارشناسان
نفر ساعت
300 هزار
قیمت برای 1 تا 10 نفر است.
به ازای هر 10 نفر بعدی 15% تخفیف اعمال می شود.

کوچینگ فردی مدیران
نفر ساعت
1/2 میلیون
(Leadership Coaching)
کوچینگ فردی کارشناسان
نفر ساعت
800 هزار
(Career Coaching)
نفر دوره
5 میلیون 

آمادگی مصاحبه شغلی (خارج کشور)
نفر دوره
۱۵ میلیون


برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید.