قیمت خدمات


لیست قیمت خدمات بهاتی

موضوع خدمت
واحد
قیمت (ریال)
شرایط تخفیف
توضیحات
طراحی پلن تیم بیلدینگ
یک نیمروز (4ساعت) 1 تا 10 نفر
۲ میلیون تومان
برنامه روز کامل (8ساعت) 20% تخفیف
به ازای هر نفر بعدی مبلغ 2 میلیون ریال اضافه می شود
اجرای تیم بیلدینگ
نفر ساعت
250 هزار تومان
10 نفر به بالا 15% تخفیف
هزینه مکان و پذیرایی در صورت درخواست به مبلغ پایه اضافه می­ شود.
مشاوره قبل و بعد از تیم بیلدینگ
ساعت
۱ میلیون تومان

نحوه اجرای برنامه / تحلیل روند اجرا و ارائه بازخورد/روش بکارگیری فعالیت ها در روتین کار افراد
ورکشاپ توسعه فردی برای مدیران
نفر ساعت
350 هزار تومان
5 نفر به بالا 15% تخفیف

ورکشاپ توسعه فردی برای کارشناسان
نفر ساعت
250 هزار تومان
10 نفر به بالا 15% تخفیف

کوچینگ فردی مدیران (آنلاین)
نفر ساعت
۸۰۰ هزار تومان
5 نفر به بالا 15% تخفیف
(leadership coaching)
کوچینگ فردی کارشناسان (آنلاین)
نفر ساعت
500 هزار تومان
10 نفر به بالا 15% تخفیف
(career coaching)
آمادگی مصاحبه شغلی (داخل کشور)
دوره کوچینگ فردی
4 میلیون تومان

تدوین رزومه استاندارد، شناخت نیازهای عمومی و تخصصی کارفرما، بهبود مهارت های ارتباطی، نحوه تعامل، زبان بدن و پاسخ به سوالات در زمان مصاحبه


برای کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید.