زندگی ات را

تغییر بده

بساز

طراحی کن

مهندسی کن

ما از شروع تا خط پایان در کنار شما هستیم تا آگاهانه شغلی که میخواهید را به درستی انتخاب کنید و به دست بیاور ید.

شرکت های برتر

7

تعداد رزومه های دریافت شده

20

تعداد آگهی های منتشر شده

12

تعداد مشتریان سازمانی

استخدام های فوری

مشاهده همه

رویداد های بهاتی

مشاهده همه

سؤالات متداول

بهاتی از طریق کوچینگ شغلی به توانمند سازی و بهبود مهارتهای فردی شما کمک می کند .....