تیم سازی

تیم سازی یا تیم بیلدینگ یکی از اساسی ترین نیازهای هر کسب و کار برای رشد سریع و کسب سود بالا است.

گروه بهاتی به عنوان شتابدهنده تیم های سازمانی با استفاده از روش کوچینگ سازمانی به کسب و کارها برای حل مسائل و مشکلات تیم های سازمان و بهبود و رشد آنها کمک می کند.


شتابدهی تیم ها در سه مرحله، برنامه ریزی و اجرا می شود:

1- طراحی پلن: هر طرح شامل اهداف، نتایج مورد انتظار، فعالیت های طراحی شده، زمانبندی و نحوه اجرای آنها است. اولین فعالیت در طراحی و اجرای تیم بیلدینگ، اجرای فاز شناخت قبل از طراحی پلن هست. در این مرحله بر اساس نیازها و مشکلات موجود در بین کارکنان سازمان و همچنین انتظارات مدیران کسب و کار، فعالیت های هدفمندی که موجب بهبود نگرش و عملکرد کارکنان در سازمان و افزایش اثربخشی تیم های تخصصی خواهد شد را طراحی و ارائه می شود.
2- اجرای برنامه: در این بخش متخصصان تیم بهاتی کلیه فعالیتهای طراحی شده را به صورت اصولی و اثربخش اجرا نموده و در حین اجرا، همه تعاملات و بازخوردها را مشاهده کرده و در صورت نیاز تغییراتی در راستای هدف تعیین شده ایجاد می کنند. در صفحه گالری تصاویر تعدادی از برنامه های تیم سازی قبلی قابل مشاهده است..
3- مشاوره قبل و بعد از اجرا: شامل آموزش اجرای فعالیت ها برای تیم هایی که خودشان تمایل به اجرای برنامه دارند، ارائه بازخورد و روش کاربرد فعالیت ها در روتین های کاری در پایان هر برنامه است.

شما میتوانید هر مرحله را به صورت مستقل سفارش دهید و یا همه مراحل یک برنامه را درخواست کنید. برای مشاوره و دریافت اطلاعات کامل از فرایند انجام کار و تجربیات گذشته بهاتی در این خصوص، لطفا با ما تماس بگیرید.

برای اطلاع از هزینه اجرای برنامه تیم سازی نیز، لطفا به صفحه قیمت خدمات سر بزنید.


بهاتی برای قدرت بخشیدن به تیم شما، کنار شماست.