وبلاگ

۱۰ مهارت شغلی و فردی پرتقاضا در سال ۲۰۲۲

۱۰ مهارت شغلی و فردی پرتقاضا در سال ۲۰۲۲

شغل شما چیست؟ آیا مهارت شغلی شما مهارتی پرتقاضاست؟ برای همه ما پیش آمده که به سال‌های آینده فکر کنیم و بترسیم مهارت شغلی‌مان دیگر خواهانی نداشته باشد. ما در عصری زندگی می‌کنیم که دنیای دیجیتال روزبه‌روز متحول می‌شود و زندگی ما را بیشتر به سمت‌‌ و سوی مدرن‌شدن می‌کشاند. تحول دنیای دیجیتال باعث ظهور شغل‌های جدید شده و همین شغل‌ها ممکن است در سال‌های آینده مهارت شغلی کنونی ما را کنار بزنند. در این مقاله، چند مهارت شغلی و فردی پرتقاضا در سال ۲۰۲۲ را به شما معرفی خواهیم کرد. با ما بمانید.

شایستگی شغلی چیست؟

شایستگی شغلی چیست؟

شایستگی‌ها گاهی ترکیبی از یک یا چند مهارت‌اند. این مهارت‌ها با رفتار، توانایی‌ها و دانش فرد ترکیب می‌شوند و مفهوم شایستگی را شکل می‌دهند. پژوهش‌های مختلف تعاریف متفاوتی برای شایستگی شغلی ارائه می‌کنند. می‌توان این تعاریف را به‌صورت زیر خلاصه کرد: مجموعه‌ای از دانش، توانمندی و مهارت‌ها که فرد را قادر می‌سازد به‌شکلی مؤثر کار و وظایف خود را انجام بدهد.

کوچینگ شغلی و هدایت کارکنان تازه‌کار با ۴ راهبرد مؤثر

کوچینگ شغلی و هدایت کارکنان تازه‌کار با ۴ راهبرد مؤثر

اغلب افراد،‌ به‌خصوص جوانان، همیشه پس از استخدام یا ورود به یک تیم کاری جدید، به زمانی برای سازگارشدن نیاز دارند. در این دوره است که آنها با همکاران‌شان آشنا می‌شوند و تجربه کسب می‌کنند؛ اما در این میان، اشتباهاتی هم رخ می‌دهد. خطر اصلی نه بروز اشتباه بلکه نحوه برخورد مدیران و رهبران تیم با عضو جوان است. این واکنش‌ها می‌تواند به نگرش‌های فردی که در ابتدای مسیر شغلی خود قرار دارد، آسیب بزند. در این به مقاله چهار راهبرد شغلی برای گفت‌وگو با کارمندان تازه‌وارد و تقویت نگرش و عملکرد و هدایت شغلی آنها اشاره می‌کنیم.